Skip to main content

Algemene huurvoorwaarden Villa Elena Nieuwpoort.

Gentlemen’s agreement

Wij verhuren graag in een sfeer van wederzijds respect. Vanwege de rust van de buurt en het familiale karakter van Villa Elena, richten wij ons op families & vrienden die graag in een aangename omgeving en warme sfeer tijd met elkaar willen doorbrengen aan zee. Daarom zijn fuiven, vrijgezellenfeesten, studentenfeesten e.d. niet toegelaten.

Verder vragen wij uitdrukkelijk de rust van de buren te willen respecteren, met de nadruk op de tijdsspanne 22u30 en 8u00. 

Reservering en betaling

Een reservering gebeurt via onze beveiligde website met Cubilis. Uw reservering is pas definitief aanvaard wanneer ze wordt gevolgd door een bevestiging van onze kant. Zonder de bevestiging is er geen sprake van een reservering of boeking. Hiermee aanvaardt u ook alle huurvoorwaarden en huisregels. Alvorens een boeking definitief wordt, dient 50% voorschot betaald te worden (per overschrijving). Het saldo van de huurprijs dient 1 maand voor de huurperiode te worden gestort. 

Huurwaarborg

De huurder betaalt een huurwaarborg van 500 euro, alvorens hij vakantiewoning Villa Elena in gebruik mag nemen. De huurwaarborg wordt gezamenlijk met het resterende bedrag 1 maand voor de aanvang van de huurperiode gestort (te storten in aparte bedragen) Wanneer er geen schade is, zal deze huurwaarborg binnen de 10 dagen na de huurtermijn terugbetaald worden.

Prijzen & informatie

Alle voorgestelde prijzen zijn inclusief toeristenbelasting. Deze taks valt volledig ten laste van de gast, opgelegd door de gemeente, en kan onder geen beding verhaald worden op de vakantiewoning. 

Bij geschillen is enkel de Rechtbank van Veurne bevoegd. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten of een duidelijk afwijkende prijs. In dit soort gevallen heeft de eigenaar van Villa Elena het recht de boeking te annuleren.

Vakantiewoning Villa Elena zal redelijke inspanningen verrichten om correcte en up-to-date informatie te verschaffen op zijn website. Vakantiewoning Villa Elena kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van directe, indirecte of incidentele schade die volgt uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze website. Vakantiewoning Villa Elena kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website en eventueel onjuiste informatie op deze website.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

Aankomst & Vertrek

Aankomst en overhandiging van de sleutels gebeurt vanaf 17.00 uur de dag van aankomst. Vroeger inchecken kan op aanvraag en indien de mogelijkheid er zich toe biedt. Hiervoor dient u contact op te nemen met de eigenaars.

Vertrek dient te gebeuren tegen 10u00 op de vertrekdag. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk indien anders bedongen met de eigenaars. Hiervoor dient u contact op te nemen met de eigenaars.

Verblijf

Bij schade aangericht door de klant, de personen die hem vergezellen, of de personen waarover hij de hoede heeft, aan de roerende en onroerende goederen van vakantiewoning Villa Elena, zal deze worden afgehouden van de gestorte huurwaarborg. Indien de schade hoger is dan de huurwaarborg, dan zal een bijkomende factuur worden opgemaakt door de eigenaars. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen of verlies aan/van op het terrein geparkeerde voertuigen, noch hun inhoud.

Vakantiewoning Villa Elena is 100% rookvrij, enkel op het buitenterras mag worden gerookt. Vakantiewoning Villa Elena zal de kosten bij wel roken berekenen op basis van de geleden hinder en schade, met een minimum van 250 €.